Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 243 3

inagtigen/ — Laat ik dan met eerbied de roede kusfen, met welke Hy my geflagen heeft,

en gehoorzaam wezen aan Zynen wil. . -

Liever wil ik, wanneer het Gods wil is, in de gevangnis van honger Herven, dan met een

krt2agend géwisfe overvloed genieten. De

tegenwoordige rampfpoeden des wisfelvalligeu leevens wel te vreden en dankbaar te verdtiuren, befchouw ik als een pligt, die volftrekc moet voorafgaan, willen wy namaals verheer-

lykt worden. Al het kwaad op aarde is

tevens altoos gemengd met goed, en dit kan ons overtuigen, dat ons eeuwig geluk by trappen zal plaats grypen. Dit alles dan overreedt my, dat juist de rampfpoeden op aarde gefchikt zyn om ons te leeren, hoe dwaas en gevaarlyk het zy, ons aan deze waereld zoo naauw te verbindenden dat zy ons behooren aan te moedigen, om onze hoop en ons geheel vertrouwen op. Hem te ilellen, die onveranderlyk wys en goed is.

Doch ik moet my haasten| om myn' hartsvriendin het voorval te berigten, welk my eindelyk op deze ellendige plaats gebragt heeft. . Ma den Iaatften brief, dien ik u fchreef, behandelde my Benfon,.nog een geruimen tyd • Q 2 voor

Sluiten