Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 448 )

was, maar een gekamerd meisje, dat hy to* zyn vermaak onderhield, en dat hy tny gelcj had gelaten, om de huur van onze wooning te betaalen.

Wat de vrouw nog al meer zeide, weet ik

niet: Ik viel in eene ftaauwte, die ver.

Geheide uuren duurde. — De gruuwlyke trouw* loosheid van een echtgenoot, die my zoo, fchandelyk verliet, was voor my, toen ikvaq anyne bezwyming tot my zelve kwam, als een, dolk, die my door het hart geftooten wend, —. Ik kroop echter al waggelende naar de^u* reau5 om; de banknoot te krygen, die Jufvrouw Edwids my gefchonken had; doch ik zag^ tot mynJeedwézen, dat dezelve ook weg was f «In 'dat de gruuwzame booswicht die had mede genomen. -— Hoe ik toen gefield was, kunt gy, myn'lieve Vriendin, beter gevoelen, daii ik het ü befchryven, —-— Kortom, de He?r Turner, die een wreed gierig man is, .werd zeer bang voor zyn geld, welk, zoo aan huur -als winkeïwaaren iets meer dan twintig pond bedroeg.

Kom, kom, jy Madam," zeide dees onbermhartige en gierige man; „ jy zult hierniet l&nger vertoeven ;, dat beloof ik Jou." >»' ■

en

Sluiten