Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By den Drukker dezes word met Succes Uitgegeven de volgende werken:

I. Gevallen van Lord Eduart Bomflori in Jralien een Roman in brieven

, kl. 8vo. . ƒ25 g

II. De Dames-Post Compleet in 26 vertogen behelfende eenige zeldzaame gebeur ten 3 zedelyke vertogen en vertaaien, nuttige berichte , zedekundige brieven en aanmerkingen , fraaije dichtftukjes

» : &c. in gr. 4to.

III. De Mensch van zyne zwakke zeyde befchouwd 2 dele in gr. 8vo. a 3. 3. zynde een fraay hekelfchrift waarin verfcheide Caracters uitmuntend gefchets en gehekeld worden;

IV. 11 aac Ifelin (Schryver den droome van een menfchenvriend)Do£fcer in de Rechte en Raadfchryver te Bazel, gefcbiedenis der Merischheid naar de vierde en vermeerderden druk uit het hoogd. a delen in gr. 8vo. . . ƒ 3 : ia

y. Verhandelingen over de gefchiede-

niSij

Sluiten