Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7io W. FOLKERSMA, GENEES*

mee dezelve houdt men eenigen tyd aan, of de hevigheid der koorts, uit vreeze van eene re groote verzwakkinge, móest zulks verbieden, de* wyl men dan genoodzaakt is tot de kina zyn toevlug: te neemen. De koortsftoffe door de gezegde middelen ontbonden en uitgedreeven zynde, gaat men tot het gebruik van de kina over, welke men tot anderhalve once 's daags geeft ; 't best is in fubftantie met de rhabarber en falpeter of cremor tartar. vermengd," 't zy in poeder of met honing of met vlier-fap tot eene flikbrok gebragt, in agt neemende dat men niet te fchielyk met het gebruik van de kina ophoude, terwyl men dan veel' al oorzaak geeft tot eene wederinftorting (reddiva); 't best nogthans is het dat men, langzaamerhand verminderende, nog eenigen tyd met deszelfs gebruik aanhoude.

'Er zyn gevallen, waarin men met de Cortex Peruvianus altyd niet Haagt, die men noodzaakelyk met andere moet te boven koomen, of hen met de China China vermengen, voornamentlyk ter onderbrenging van de derdendaagfche koorts. Hoe veele zyn hier niet de voorfchriften ? Wien zyn de verfchillende mengfels ter geneezing der febris quartana niet bekend? ieder heeft zyn werk gemaakt om een of ander middel ter onderdrukking van de koorts uit te denken; zommigen zyn gedaagd , anderen wederom niet, en men kan ook zeker op de fpecifieke kragt van 't een of 't ander

wei-

Sluiten