Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 711

weinig ftaat maaken , 't zy ze uit de keuken en kelder, of uic de Apotheek genoomen worden. De leezer hier omtrent willende onderregt zyn , leeze , behalven sydenham , van swie-

ten, werlhof, quarin, huxham en

meer anderen, 't voortreflyk Werk van den Hoogleeraar w. t. de krzow 1 tz Q"), en ik twyfele niet of hy zal zig in alles voldaan vinden.

Ten befluite zal ik dit nog omtrent de geneezing der tusfehenpoozende koortfen aanmerken, dat men voor en aleer men de kina toediene, 't lighaam wel zuivere, nogthans de leevenskragten wel in agt neemende, dat men de kina toedienende, eenige purgeerende- of maagmiddelen onder haar vermenge, dat men, de kina te vroegtydig gegeeven zynde, direct als men het ontwaar wordt van derzelver gebruik afftaa; de gewoonde toevallen, die zy te weege brengt, zyn, verlloppingen, waterzugt en knoestgezwelien : dit verneemende reike men direct aperientia, openende, ontbindende en pisdry vende middelen toe, als de richoreum, fellery, pieterfely, falade, zuuring, endivie, tamarinde en dergelyken , welker voorfchriften ik in de eerfte Afdeeling by ieder gegeeven heb ; en zo 'er eene ontbinding der vogten plaats hebbe, bediene men zig van de delfzuuren: zo deeze egter niet vermogende genoeg zyn, dan moet -Sic&a cs i-r> , o» :u-z^:zU mm ...Jnea (f) Historia febrium intermittentium.

Sluiten