Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 71?

De eerfte wegen gezuiverd en van haare bedorvene ftoffe behoorlyk ontlast zynde, gaat men tot de aangenaame plant-zuuren over, welke in ftaat zyn om de befmetting te konnen wederftaan , als de Succ. Citri, azyn, frambozen, fyroop en zuuring. Het volgende mengfel kan toereikende zyn:

fy. Decoct. Hordei \viij. Succ. Citr. vel Aceti |/. Nitr. Zj. Syr. Ribefior. %j. M.

Waarvan om het uur een kopje vol kan worden gegeeven; zo egter de buik verftopt mögt zyn, kan men 'er wat rhabarber onder mengen, of een clysteer van gerfte-water, honing, en zout zetten: en zo 'er eene ontfteeking mogt plaats hebben, kan men de karnemelk met vrugt gebruiken Bemerkt men eene gefchiktheid tot verrotting, men neeme veilig zyne toevlugt tot de delfzuuren (Acida Mineralia), en diene haar met eene meenigte water verdund toe.

Zo nogthans de lyder , na de voorfchreevene middelen op de behoorlyke wyze gebruikt te hebben, zeer mogt verzwakken en zyne kragten afneemen, moet men zonder vertoeven zyne toevlugt tot de Kina neemen. Men diene dezelve in fubftantie tot eene once 's daags toe, of meer, Zz 3 ver*

Sluiten