Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 719

de wey van melk , met vitriool «geest zuur gemaakt, te gebruiken kan geven.

Zo de lyders ylhoofdig worden, en een verwilderd gezigt vertoonen, moet men tot 't zuurdeeg zyne toevlugt neemen ; indien zy flaaperig zyn met eene kieine, ongelyke tusfehenpoozende pols, trillingen, bedroefd gezigt , ftille yiingen , dan zyn de Spaanfche vliegen-pleisters 't eenigfle plegtanker, en men vindt in de keuken geene, die haar overtreffen; dit nogthans in aanmerking neemende, dat dezelve niet te lang op eene plaats blyven leggen , maar dat men haar zomtyds moet vernieuwen. Zo de Spaanfche vliegen door haare werkinge eene koude pis (firanguria) mogten veroorzaaken, dan kan men een der voorfchriften , by de amandelen en komkommers opgegeeven, den lyder toedienen ; en zo de Spaanfche vliegen, 't heete vuur (gangrana) verwekken mogen, dan is het ten hoogften noodzaakelyk, dat men de kina in roode wyn gekookt, tot eene ftooving, met daar in natgemaakte doeken , aanlegge ; zo men de aluin in de keukens vindt , dan kan men 'er een weinigje onder mengen.

By anderen gebeurt het dat zig wormen open» baaren, welke zig van boven en van onderen ontlasten ; in dit geval heeft men geene middelen in de keuken, die vermogende genoeg zyn, weshalven men dan genoodzaakt is anderen te kiezen, als by voorbeeld de Valeriana.

Zz 4 By

Sluiten