Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 7*3

Dit verrigc hebbende, vind men meestal in de keuken de voornaamfte geneesmiddelen. Een afkook-, fel van gerst, zuuring en tamarinde, met wat falpeter en aalbeziën-gelei, (Rob ribefior urn) is in 't eerst meestal voldoende, om dat hier zodaaaige middelen moeten gebruikt worden , welke verdunnen, en den brand bedwingen konnen.

Hiertoe zyn in ftaat alle de plantzuuren, als de azyn, citroenfap, aalbeziën, zuuring en meest alle de ooftvrugten, welke van eenen zuuren aart zyn, en welker voorfchriften men by ieder derzelver vinden kan, als men maar in agt neemt, dat men ze met gerfte-water of iets anders verdunt, en wat falpeter 'er onder mengt ; kunnende tot eene ordinaire drank worden gegeeven, wey en karnemelk of citroen-fap, water en zuiker onder een gemengd.

Zoo de afgang traag is, geeve men 't pruimenfap met wat fyroop zoet gemaakt, of gerfte-water met Crem. Tart.; of een clysteer van melk, zout en honing; en zo deeze niet voldoen, neeme men de rhabarber en falpeter van ieder een dragma.

En zo de lyder eene onlydelyke hoofdpyn heeft, appliceere men eene ftooving (Epithema) van roggenbrood met azyn, en om de fterke hitte, te verminderen, legge men aan de voeten de gewoone mostaart-pap.

Zo de lyder klaagt over bitterheid van den mond en walgingen , dan kan men hem veilig

de

Sluiten