Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HEELM. uit KELDEPv en KEUKEN. 72$

men dan genoodzaakt is toe de caphura en antihyfterica zyne toevlugt te neemen.

Omtrent de fcheiding (crifts) merke men aan, dat ze niet alleen verfchillende is, maar dat zy zig naar derzelver byzondere verfchynfelen openbaart. Somtyds blyft de neusbloeding na dezelve te fterk aanhouden , zo dat 'er de lyder door verzwakke ; dit zo zynde moet ze gefluit worden, waartoe een mengfel van azyn en water meestal voldoende is: egter, wederftreeft ze dit middel, dan moet men volgens van swieten , een wiek , in eene ontbinding van witte vitriool in gemeen water natgemaakt, voorzigtig in de neus ileeken ; of men legge banden om de armen en beenen , op dat de aderlyke vaten gedrukt worden , en zo de lyder klaagt over doofheid der ledenmaaten, dan maake men dezelve weder los.

Dikwyls gebeurt het dat de oork'ieren opzwellen, of de lieschklieren; dan kao men op dezelve pappen leggen van eene verkoelende, natuur, als de havergort • pap met melk gemaakt, of, 't geen beter voldoet, de Emplastrum diachylon c. Gummi , om zo doende dezelve te rug te dryven ; doch zo zy mogten rypen, moet men haar zeer fchielyk openen, en eene etterende zalf van honing, een dooijer van een ey, en een weinig azyn aanleggen. ;

Somtyds gaat een hoest met deeze koorts verzeld, of liever overvalt den lyder: alsdan kan men

de

Sluiten