Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEÉLM. uit KELDER en KEUKEN. 729

§. VIL

Onder de befmettelyke kwaadaartige koortfen zyn geene der geringflen, die geenen , welke met een uitflag verzeld gaan , befmettingen die van eene en dezelfde natuur zyn, nogthans in hevig* heid en woede verfchillende. Befmettingen, die heerfchende dikwyls geen mindere flagtingen aanregten, dan de rotkoortfen. Zy zyn koortfen, die zig door de verfcheidenheid der vlekken ligtelyk van anderen doen onderkennen , zy zyn hoofdzaakelyk de volgende: te weeten Gierstkoorts, Blutskoorts, Brandnetelkoorts, Scharlakenkoorts, Roodvonk, Pokken, Mazelen en de Roos.

En om dat ze bykans van eene natuur zyn, za! ik , behalven de roodvonk en de overigen, de drie eerden in deeze eene paragraaph kortelyk afhandelen.

De Gierstkoorts, of volgens hamilton Blaasjes-koorts, is eene koorts met uitflag den gierst niet ongelyk, alfchoon zy zig meermaalen grooter vertoont, zynde en rood en wit, vertoonende zig dikwyls en roode en witte te gelyk ; geene is ligt, de andere gevaarlyk, doch de zamenvloeijende de allergevaarlyklle, alfchoon de roode, naar 't getuigenis van allionius, dikwyls gevaarlyk is.

Men ontdekt haar menigvuldig in zinkings-koortfen (Febres catarrhales'), en 't meest by zwartgeren. Zy zyn gevaarlyk naar de toevallen, met welke zy verzeld gaan.

XIII. deel. Aaa Eer

Sluiten