Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73* W. FOLKERSMA, GENEES-

gekend word , ftaande de ziekte , veilig gedaan worden, 't geen ook in 't werk kan gefield worden, wanneer 'er dezelve tekenen by 't fchielyk inflaan der gierstpuisten plaats hebben; doch dan worden 'er vermogender openende middelen vereischt, welke, alfchoon ze in de keukens niet gevonden worden , men egter overal vindt , als de graswortel en paardebloemswortel, die tot een afkookfel gebragt, met honing - azyn of citroenfap en zuiker, aangenaam gemaakt, konnen worden toegediend.

De kragten van den lyder verminderende, is het noodzaakelyk dat men zig van de kina bediene.

Omtrent de andere toevallen, die zig in deeze ziekte mogten opdoen , als trillingen, opfpringen der peezen, ylingen, enz., hebbe men zig te gedraagen, als ik by de rotkoorts reeds gezegd heb.

De Blutskoorts, of Peperkoorn (PetecMa), is van dezelfde natuur als de voorgaande ; egter in hevigheid en woede verfchillende: 't zyn uitbottingen , welke of alleen grasfeeren, of zomtyds zig by de gierstpuisten vertoonen, of zomtyds by de mazelen verfchynen, of kort na dezelve opkomen.

Zy zyn of rood, of blaauw, of zwart, welke wel de gevaarlykfte zyn , hoewel ze dikwyls in een en denzelven lyder van koleur veranderen; dus zy verfchillen naar den aart en hevigheid der befmettinge.

De geneezing is ook volmaakt dezelve, uitge-

zon-

Sluiten