Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 735

en falpeter kan worden gedaan, moetende egter alle hitte vermyd worden als zeer fchadelyk; de buik verdopt zynde kan wat rhabarber en korinten getrokken , met wat zuiker zoet gemaakt, op het einde der ziekte worden gegeeven.

Doch zo de hitte vermeerderd is, geeft men een mengfel van gerfte-water %viij. merg van gekookte pruimen |/3. Syr. e Succ. Citri Ij.; doch zo de buik niet verdopt is, laat men 't pruimenmerg te rug , alleen zig vergenoegende met de plantzuurcn ; de hitte nogthans te derk aanhoudende, gebruikt men de mostaart-pap.

De kwaadaartige fcharlakenkoorts brengt verfchillende toevallen voort, naar derzelver kwaadaartigheid; zo men eene kleine rasfe pols, eene bezwaarlyke ademhaaling en zwelging waarneemt, met een derk verlies van kragten enz. dan geeft zy een ongundig vooruitzigt.

't Voornaamde middel ter verligting en herdelling is de kina, in een afkookfel met citroen-fap en zuiker vermengd, en als 'er eene verrottinge plaats heeft, moet men zyn toevlugt tot de delfzuuren neemen.

Doch zo de dikking zeer benaauwd en pynlyk is, dan kan men een bederfweerende gorgeldrank , uit faly, honing en azyn laaten infpuiten, of met een veder van een pen, een mengfel van honing |/. Sp. fal. mar. gt. xv., laaten aanbrengen ; en zo de flym de keel te veel mogt hebAaa 4 ben

Sluiten