Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

738 W. FOLKERSMA, GENEES-

beginnende uitbotting; 'c derde, de ettering; '£ Vierde, de opdrooging. Ik zal kortelyk zien in hoe verre de middelen uit kelder en keuken toereikende zyn.

De goedaartige vereisfchen bykans geene geneesmiddelen, althans word de hulp van een Geneesheer weinig gezogt, maar meest word de ziekte aan de natuur overgelaaten. Men hebbe egter op t volgende te letten, dat men den lyder lugtig houde,niet te warm,niet te koud, dat men vooral myde de heete behandeling, op dat niet de fmetftof kwaadaartig worde, dat men op 't einde der ziekte een purgans geeve uit rhabarber, met zuiker vermengd.

De koorts egter te fterk aanhoudende, en de kragten verminderende, gaat men dezelve tegen met een afkookfel van kina.

Een bloedrykheid plaats hebbende, 't geen uit de volle pols afgenoomen word, dan kan 'er veihg een aderlaating worden gedaan.

De buik verftopt zynde, geeft men wat rhabar. ber met wat zuiker vermengd , of men zet een fteekpil uit Spaanfche-zeep.

Zo de hitte, hoofdpyn, en flaap voortduuren, legt men aan de voeten wat zuurdeeg met azyn en mostaart gemengd. In 't begin der pokken geeft men 't volgende:

Sluiten