Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 739

fy. Decoct. Hordei Zviij, Nitri puri 3/3. Syr. e Succ. Citri §ƒ,

Rub. Idai $vj.

M.

Zo de borst egter te veel bezet is, dan doet men 'er wat Arabifche gom by tot een dragma, of wat honing; zo ze onrustig zyn, wat Laud. Liq. Sydenham, tot een 3/3.

'c Gebeurt egter niet zelden, dat de kragten ter ukbottinge niet toereikende ..genoeg zyn ; dan geeft men een afkookfel van kina met oxymel vermengd,en zo deeze niet toereikende zyn, moet men zig tot de Apotheek wenden , of men zou aan Ouden wat Rhynfchen wyn met water verdund konnen geeven, als zeer voordeelig; of zo de eerfte wegen onzuiver zyn, kan men 't aftrekfel van rhabarber geeven.

Zo de uitbotting reeds gefchied is, geefc men ter voorkooming, dat ze niet in kwaadaartige ver* anderen (wel verftaande wanneer ze goedaartig zyn), de delfzuuren onder gerfte-water vermengd, namentlyk van 3/. onder water, en aan kinderen onder wat fyroop vermengd.

Men geeft de wey met Sp. Vitriol. vermengd aan ouden, welke van een vast vezelgeftel zyn.

Tegens de droppel pis ((ïranguria), geeft men een amandel-melk hier voren befchreeven.

Doch

Sluiten