Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744 W. FOLKERSMA, GENEES-

antiphhghtka , op dat de te rug plaarzing der ziekte-ftof op de edele deelen vermyd worde; doch zo de kragten ter uitzetting ontbreeken, dan kan men een afkookfel van kina en kruis-en-munt geeven, en de campher met zuiker gemengd; deeze niet voldoende ('t geen zelden gebeurt) , moet men zynen toevlugt tot de Apotheek neemen.

Die gefchikt is tot roos, of die voor roos zeer vatbaar is, moet verfchillende geneesmiddelen gebruiken, die alle in de kelder en keuken gevonden worden, als ooftvrugten, wey, zuuring, zuikerey en bereidingen van vlier met de rhabarber vermengd; doch in zwakke en voor de verandering van lugt aandoenlyke geftellen , gebruikt men een aftrekfel van vlier en kruis-en-munt, men geeft ook wel een glaasje witte Franfche wyn , met water verdund.

Uitwendig gebruikt men, in ligte aandoeningen , een fakje van ftyfzel of gewoon poeder , doch wanneer de zwelling zeer glanzig en fpannende is, dan is de ftoving van hooyzaad in melk gekookt zeer verzagtende en ontbindende, waar van ik dikwyls in myne praktyk de treffelykfte uitwerkingen gehad heb.

§. XII.

Ik kome dan eindelyk tot de gewone beftieririgen, die men omtrent het huishoudelyke hebbe in agt te neemen; zy Zyn hoofdzakelyk de volgende:

By-

Sluiten