Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. dit KELDER en KEUKEN* 747

dezelve by de hedendaagfche Schryveren kan nazien ; 't zy my ter deezer plaatfe genoeg , een traagloopend en overvloedig bloed, 't welk in ftaat is verftoppingen te konnen veroorzaaken, tot haare naaste oorzaak te ftellen , fchoon het een enkele reis gebeurt anders te zyn.

Zy is eene ziekte,die meest plaats heeft in menfchen van een middelmaatigen ouderdom, hoewel ze niet zelden den ouden en kinderen aantast; zy woedt of op zig zeiven onder verfcheidene benaamingen, of zy is een toeval in andere ziekten.

De ontfteeking eindigt op vierderleie wyze, of door een gunftige ontbindinge en uitwerpinge, of door verplaatzing der ziekte-ftof op andere ingewanden , of zy gaat tot verettering 't heete en koude vuur, of tot het knoest - gezwel over.

De gunftige ontbinding of uitwerping gefchied , wanneer de ziekte-ftof zig door de gewoone wegen ontlast, als by voorbeeld, door de zweetgaten, door de urin, of door den afgang.

De verplaatzing der ziekte-ftof op 't een of ander ingewand, geeft meestal een ongunftig vooruitzigt, en word veelal met den dood agtervolgd.

De verettering gefchied, wanneer de ziekte-ftof niet word opgelost, maar zig tot verettering fchikt, 't welk men uit een voorafgaand beving-koortsje , en eene byzondere zwaarte in 't een of ander deel, daar zig de ziekte-ftof ter verettering heeft nedergezet, ontwaar word.

Bbb 2 De

Sluiten