Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'750 W. FOLKERSMA, GENEES-

men de aanlegging derzelve moet vermyden in drooge lighaamen , en welke aan menigvuldige kramptrekkingen onderhevig zyn.

Zo in jonge lieden de hitte fterk is, is eene pap uit roggenmeel, of tarwenbrood in melk gekookt , zeer dienftig met wat faffraan vermengd; doch in melancholieken en ouden, die van een koud temperament zyn , een aanlegfel van ajuin onder de asch gebraaden , met anys-zaad en honing gemengd.

Eene zwelling geformeerd en ryp zynde, moet men dezelve direct openen, en aan de etter een vryen uitgang geeven, indien men zulks door de hand verrigten kan.

De opening van 't gezwel bedekt men met eene platte wiek, beftrooken met een mengfel van wasch, honing en dooijer van een ey, opdat aan de etter een vrye uittogt worde gegeeven.

De verdere behandeling der ontfteekinge vereischt eene byzondere oplettenheid, en moet door de hand van een kundig Genees- en Heelmeester beftierd worden, weshalven ik kortelyk tot de byzondere Ontfteekings-ziekten overgaa.

S. xiv.

Kazende Koorts.

De Razende Koorts (Pkrenitis), is eene aller-, gevaarlykfte ziekte , die niet zelden den lyder fpoedig uit het leven rukt. —Zy is eene verwoede

en

Sluiten