Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 753-

gen met azyn , koud water, aalbeziën-fap, enz.

Wanneer 'er zig kwaade tekenen opdoen, dan vindt men in de keuken geene, die voldoende zyn , weshalven men zig tot de Apotheek moet wenden.

Men lette egter zeer naauwkeurig, dat de lugt verkoelende zy, en dat men de maag der zieken met geene fpyzen overlaade ; haver- of gerstfoupen met Crem. tartar. en azyn, of citroen-fap zyn voldoende.

S. xv.

Keel- ontfteekingen.

Keel-ontfteeking (Angina), is eene verhinderde flikking en ademhaaling, betreffende voornamentlyk die deelen welke boven de long en maag gelegen zyn. Alles derhalven, wat de flikking bezwaarlyk en moeijelyk maakt, en verhinderen kan, brengt deeze benaauwde ziekte voort.

Derhalven zyn de moeijelyke flikkingen verfchillende , en hebben verfchillende oorzaaken. De gemeende en meest heerfchende is die, welke eene ontfteeking der gezegde deelen tot haare oorzaak heeft, waarom ze ook met regt ter onderfcheiding van anderen Angina inflammatoria genoemd word.

Zy is eene ziekte, die jonge bloedryke lieden, en welke een korten hals hebben, 't meest overBbb 5 valt;

Sluiten