Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 75$

bloemen met falpeter en honing-azyn, of een afkookfel van vygen met falpeter en gemeene fyroop of honing, door welke middelen veel flym word opgeworpen en uitgedreeven, die veelal oorzaak van deeze ziekte is.

Zo het flikken door deezen gemakkelyker word, dan geeve men een zagt laxeermiddel, 't welk te gelyk verkoelende is, uit pruimen , gerst en Crem. tartari, met honing-azyn; doch zo deeze niet voldoende zyn, dan geeve men de rhabarber met falpeter, of wey met tamarinde in gerst gekookt en met falpeter aangezet.

Men diene egter de openende middelen, welke by der hand mogten zyn, niet te vergeeten, als by voorbeeld, de cichoreum , falade, endivie, zuuring en dergelyke, van welker voorfchriften, reeds opgegeeven, veilig gebruik kan gemaakt worden.

Deeze voldoen egter niet altyd, en dan moet men tot vermogender overgaan, welke in de kelder of keuken niet gevonden worden , alhoewel men clysteeren uit melk, zout en honing appliceeren kan; egter vereischt deeze ziekte, om dat ze dikwyls verfcheidene zwaare toevallen met zig fleept, de beftiering van eene kundige hand.

Dit hebbe men omtrent de behandeling nog in agt te neemen, dat men geduurende de behandeling den lyder warm houde , cn alle geneesmid-, delen warm toedicne.

J. XVI.

Sluiten