Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 1-1EELM. uit KELDER en KEUKEN. 759

Men gaat egter met 't gebruik der gezegde middelen uit gerst, tamarinde, enz. voort, op dat de ftoffe worde ontbonden , en men doet voorzigtig, zo men de graswortel en paardebloemen bekoomen kan, dezelve met de gerst en tamarinde te kooken.

Zo de pyn nogthans fterk aanhoud , kan een amandel-melk worden gegeeven, volgens't voorfchrift by de amandelen reeds opgegeeven, by welke naar omftandigheden eenige druppels Land. Liq. Sydenk. kunnen worden gedaan.

Door de gezegde middelen de ziekte niet konnende overwonnen worden, (fchoon het zelden gebeurt) , moet men zig noodzaakelyk tot de Apotheek wenden, om daar uit de meer vermogende te erlangen.

§. XIX.

Long ■ ontfteeking.

Men verdeelt gemeenlyk de Long - ontfteeking (Peripneumonia'), in eene waare en valfche.

Zy is eene ontfteeking, welke begint met bevingen , en waarin de pols in den beginne eerst vol en fterk genoeg is, maar daarna zeer fchielyk in eene zagte kleine en zomtyds in eene ongelyke veranderd word: de ademhaaling is warm, bezwaar» lyk,en kan bykans niet anders dan op den rug leggende verrigt worden, te gelyk met hoest, zeer bezwaarende pyn op de borst, met groote be*

paauwd»

Sluiten