Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

764 W. FOLK ER S MA , GENEES-

de ziekte gevaarlyk en word niet zelden fnet de dood agtervolgd, om dat de ziekte-flof een gezwel (abfcesfits) in de lever voortbrengt, of zig op andere deelen verplaatst; weshalven de ziekte bedenkelyk zynde , men de raad en hulp van een kundigen moet zoeken.

& XXII. ! m0

Over de ontfteeking der Maag.

De ontfteeking der Maag (Gastritis) kent men uit eene vaste brandende pyn, in en omtrent de maag, met braaking op de ingenoomerte fpyzen, fterke benaauwdheid omtrent de hartkolk, dorst, hik , en aanhoudende brandende koorts; dewyl egter deeze tekenen dikwyls niet voldoende zyn, nadien dezelve by andere ontfteekingen der naast-, gelegene deelen gevonden worden , geeft de beroemde van s wie ten als een zeker teken van haare aanweezenheid op, eene geduurige verhef1 ilng van pyn, op de by kleine hoeveelheid ingenomene fpys, welke de maag anderzints lig'eiyk verdraagt; 't geen by de ontfteeking van andere deelen geen plaats heeft, dan wanneer de maag te fterk gefpannen i>v

3 Deeze ziekte heeft verfcheidene oorzaaken ter haarer voortbrenging, die alle by de oude en hedendaagfche Schryvers zyn na te zien , doch de voornaamfte zyn, ys-koud drinken, fcherpe braak»

mid»

Sluiten