Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 767 % XXIII.

Over de Kolyk-pynen.

Gewoonlyk noemt men alle foorten van darmpynen met de naam van Kolyk (Colica vel Enteritis), die zig in verfchillende foorten, naar de gelegenheid der oorzaaken en toevallen, doen verdeden. De voornaamfte zyn 't bloed-kolyk (Colica fanguinea vel inflammatoria) , wind • kolyk (Colica flatulenta), en 't gal - kolyk (Colica biliofa)', en fchoon men andere foorten vind, welke van byzondere oorzaaken afhangen, zyn deeze egter de gewoonfte en meest voorkomende foorten.

't Bloed- of ontfteekings - kolyk (Colica inflammatoria) , ontftaat uit eene ontfteeking op de darmen veroorzaakt; als by voorbeeld , door de lugt, koude baden in een al te heet lighaam aangewend, vergiften , fterke purgatien, opgeftopte bloedzuiveringen, misbruik der geestryke dranken, en eene zamendrukkinge der darmen, als by voorbeeld , door breuken , roodenloop en diergelyke. Zy word derhalven gekend, als de lyder over fterke buikpynen klaagt, die op 't aanraaken vermeerderen; de buik is opgeblaazen , dikwyls braakt de lyder, de afgang is opgeftopt, met eene geduurige koorts, hitte en dorst, de pols is hard, de pis is vlammend rood, met verlies van kragten.

Alle deeze tekenen waargenoomen wordende, is des lyders toeftand gevaarlyk, en word meestal Gcc 4 met

Sluiten