Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. f6%

§. XXIV.

Een ander foort van kolyk is het, 't geen men wind-kolyk (Colica flatulenta) noemt, welke hen meest overvalt, die een zittend leven hebben, en miltzugtig zyn ; egter zyn de zwangere vrouwen veelmaalen met 't zelve gekweld, of welke een misbruik maaken van fpyzen die van eene windrige natuur zyn.

Zy is dan derhalven eene vergadering van winden in 't darm-kanaal, die, zig niet konnende ontlasten , de darmen geweldig doen uitzetten , met eene onverdraaglyke pyn voor den lyder.

De voornaamfte voortbrengende oorzaaken zyn, het veelvuldig gebruik van wrange zuure vrugten, *t overvloedig gebruik van zuure wynen , koud windbier, 't misbruik van peul vrugten, meelfpyzen en dergelyken.

Hier by komt nog een al te menigvuldig verkeeren in vogtige en wateragtige plaatfen, voornaamentlyk in den herfsttyd, wanneer iemand veel koude komt te lyden aan zyne voeten , 't welk ik veelmaalen waargenoomen heb oorzaak van die kolyk geweest te zyn, voornaamentlyk ten platten lande.

De kenmerken van hetzelve , zyn rommelingen en eene fterke pyn , die den geheelen omtrek van den buik bezet, en op eene ligte drukking niet vermeerdert, maar zig by tusfehenCcc 5 poo-

Sluiten