Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77o W. FOLKERSMA, GENEES-

poozingen verheft. De buik van den lyder is ongelyk gezwollen, en zeer dikwyls van plaats veranderende , gevoelende eene verligting op 't ontlasten van eene wind; hier by is zeer dikwerf de pis opgeftopt, of word niet dan droppelsgewys geloosd.

Deeze foort is niet zo gevaarlyk als de voorgaande, zy is egter eene ziekte, welke fpoedig hulp vereischt, en ter welker verligting men verfchillende middelen in de kelders en keukens vindt, die by gebrek van de Apotheek veilig konnen worden gebruikt. De navolgende zyn my veelmaalen van dienst geweest : dit egter moet in agt genoomen worden, dat alle heete aanlegfels, als by voorbeeld van zandzakken, heete fteenen , en 't geven van geestryke dranken, als zeer fchadelyk moeten vermyd worden.

In de eerfte plaats zette men een clysteer uit melk, zout, oly en honing, en naar deeze niet luisterende, vermeerdere ik de kwantiteit van 't zout tot eene halve once, met bydoening van wat Spaanfche zeep , of ik zet een fteekpil uit honing en Spaanfche zeep, naar welke ik meestal zeer fchielyk verligting erlangde. Het volgende mengfel was meest voldoende :

Sem. Anifi

Carui aa Zij.

Flor. Samb.

Hb.

Sluiten