Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77\ W< FOLKERSMA, GENEES-

dac men vermogender kieze, die in de Apotheek zeer wel bekend zyn,hoewel men egter het opïuni in eene geringe kwantiteit eerst beproeven kan.

Deeze Ophoudende, gaat men met 't gebruik van een afkookfel uit gerst, havérgort,' tamarinden, gemengd met honing-azyn of zuiker en citroen-lap-, voort, tot dat de toevallen ophouden, en de kragten wederkomen.

%. XXVI. Darmkronkel.

Deeze allerwreedfte ziekte, Darmkronkel (Jleum vel' Iliaca- Pasfió) of ontfermt ü myner (Mi/ërere Mei') genoemd, is 'eene zeer hardnekkige verftopping van den buik met braaking verzeld.

Het is eene allerwreedfte ziekte, welke, zo 't mogelyk is, eene fpóedige hulp vereischt, en tegen welke weinige middelen in de keuken zyn. •

Het eerfte derhalven , is het doen van eene aderlaating-, op dat de ontfteeking worde voorgekoomen; deeze hebbende verrigt, legt men eene Hoving, reeds genoemd, op den buik, of men zet den lyder in een bad, en men gebruikt, als het allefhoodzaakelykfte, by geduurige herhaalingen de reeds opgegeevene clysteeren. v

De ziekte voortduurende,' is het vermoogendfte dé tübaksclysteer , waartoe die van den Heere d# van gesscher de bekwaamfte is; egter gebeurt het nïét zelden dat ze blyft volharden, en dan is het

nood*;

Sluiten