Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 779 §. XXVIII.

Over de Zinkingspyn.

Geen ongemak is 'er bykans, welk algeraeener heerfchende is, dan de Zinkingspyn (Rkeumatismus), en 't is by de Nederlanders eene algemeene gewoonte, alle pynen hoe ook genaamd met den naam van rheumatieke pynen te beftempelen; ondertusfchen is ook dit ongemak vry algemeen, en word by geduurige lugtsverandering waargenoomen.

Het is eene ziekte , die men kent uit eene wree* de en knagende pyn, op de minfte beweeging zig vermeerderende, welke het meest omtrent de groote gewngten zig onthoudt, als de kniën, lendenen, heupen , fchouderbladen en aan den elleboog, zomtyds ook andere deelen bezettende.

Deeze pynen zyn of zwervende, of vast; dan gevoelen de lyders dezelve in het eene gewricht dan in het andere; zomtyds rast zy het geheele lighaam aan , zomtyds ja meest is zy verzeld met eene verwisfelende hitte en koude, welke men gewoon is rheumatieke koorts te noemen.

Zy heeft ter haarer voortbrenging verfchillende oorzaaken , doch de voornaamfte is eene belette doorwaasfeming (perfpiratio impedita).

Het is een lastig ongemak, en vereischt een fpoedige hulp, eer dat het erger toevallen voortbrengt.

Ddd 2 In

Sluiten