Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78ó W. FOL KERS MA, GENEES-

In bloedryken is het noodzaakelyk eene aderlaating te doen, daar by het aanleggen van verzagtende pappen of ftoovingen van warm water, melk met Spaanfche zeep; inwendig geeft men een afkookfel van gerst, fellery, kervel, tamarinde en rhabarber, met vlier-fap zoet gemaakt en weinig falpeter; dikwyls is een poeder uit'rhabarber en falpeter of met Cremor tart. voldoende. Het-is in deeze ziekte, gelyk ik heb aangetoond, dat de bereidingen van vlier te pasfe komen ; of -men geeve, volgens broklësby, een pond afkookfel van havergort'; met een dragma falpeter', waarvan de lyder verfcheidene ponden op een dag kan neemen. Het menigvuldig gebruik van thee met melk, en wat falpeter is zeer dienftig; zommigen gebruiken Spaanfche zeep "met melk, het geen niet minder dienftig is: kortom alles wat ontbind, opent en zweetdryvenae is, is voldoende, en deeze middelen worden alle in de keuken gevonden, als azyn, gerst, haver, honing, peterfely-wortel, falade, zuuring, faly, Spaanfche zeep en dergelyken. Doch, wanneer de buik verftopt is, heeft men geene laxantia genoeg, om dat veelen van de rhabarber een afkeer hebben, weshalven men dan tot andere moet overgaan, die in de keuken niet gevonden worden , als het fal polychrest., manna en diergelyken.

Door deeze gezegde middelen kan men veelal dezelve te boven komen, voornaamentlyk wanneer zy

van

Sluiten