Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 781

van eene inflammatie afhangt, uitgezonderd dat men op 't einde der ziekte den Jyder de kina geeve.

Schoon het een en andermaal gebeurt, dat men in zeer aandoenlyke geftellen verpligt is opium te gebruiken , is het egter raadzaam hetzelve zo veel mogelyk te vermyden.

De pyn nogthans volhardende, zegt pringle, is het dienftig, dat men bloedzuigers op 't aangedaane deel zette, en dat men aan 't uitvloeijende bloed eenen vryen uittogt geeve.

Zo egter de ziekte-ftof niet mogt worden ontbonden, maar zig by verplaatzing op eenig ingewand nederzet, is het noodig dat men de hulp van een kundigen zoeke.

By hevige pynen is het nogthans noodzaakelyk, dat men de baden gebruike, welke men door konst bereiden kan uit zwavel, levendige kalk en regenwater ; naamentlyk , men neeme een half pond levendige kalk en zwavel, en kooke dezelve eenmaal met dertig ponden water , op dat men 'er eene goede loog uittrekke, die des anderendaags met een menigte water verdund als een bad gebruikt kan worden.

By het inwendig gebruik van geneesmiddelen is het dikwyls zeer dienftig, ja noodzaakelyk, dat men eenige doordringende fmeeringen of pleisters gebruike, ten welken einde men zyn gebruik kan maakan van ganfe-vet, olyven-oly, azyn, 't merg Ddd 3 der

Sluiten