Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 783

dient men aan te merken dat men, zo veel mooglyk, de geestryke dranken en heete fpeceryen vermyde.

$. XXIX.

Tot hier toe heb ik, zo veel my doenlyk was, de geneezing der koortfen en inflammatoire ziekten aan de hand gegeeven, en aangetoond, in hoe verre men met de middelen uit Kelder en Keuken komen kan , ter verligting of ter geneezing van ieder in 'c byzonder ; weshalven ik nu kortelyk zal aantoonen, hoe verre men met dezelve komen kan, ter verligting van eenige byzondere ziekten.

$. XXX.

Bloedfpuiven.

Het Bloedfpuwen (Htemoptyfes') is eene opwerping van een overvloedig fchuimend, helder, rood bloed, na het dikwerf hoesten voortgebragt.

Alles, wat een langduurige en hevige lighaamsbeweeging kan veroorzaaken , is in ftaat dit allergevaarlykst ongemak te verwekken, 't welk veelal heete en volbloedige menfchen te beurt valt, of by wien de natuurlyke ontlastingen te rugge blyven.

Groote benaauwdheden, eene aanhoudende drukking op de borst, of eene ftompe en beklemde pyn in de eene of de andere borstholte,zyn wel de D d d 4 voor-

Sluiten