Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

784 W. FOLKERSMA , GENEES-

voornaamfte voorboden van dit ongemak, hoewel Zig meermaaien eene gevoelige, fpannende, fteekende, en eene aficheurende pyn , die zig door de borst verfpreid, hier by voegt.

Zy is eene zeer gevaarlyke ziekte , en wordt meestal met de dood agtervolgt, wesbalven zy eene zeer fpoedige hulp vereischr.

In de bloedfpuwing is de rust het voornaamfte; hóe ftiller zy zig houden, hoe beter.

De aderlaating moet direct,naar de omftandighe-' den van den lyder, worden in 't werk gefteld, en dikwerf zeer kort op den anderen worden herhaald , waarna de lyder zig onbeweeglyk houdt en niet fpreekt.

Voort na de gedaane aderlaating, geeve men den lyder eene verkoelende en zamentrekkende drank, volgens 't voorfchrift by de Berberis en Gumm. Arabicum reeds opgegeeven; te gelyk moeten alle dranken cn voedfels laauw worden gegeeven, en niet warm.

Is het lighaam egter verftopr, men zette een verzagtende clysteer.

Zo de bloedfpuwing aanmerkelyk vermindert, hebbe men flegts met dezelve geneesmiddelen aan te houden, teffens, naar omftandigheden, de kwan* titeit van de Gumm. Arabicum te verminderen. . Terwyl het nogthans niet zelden gebeurt, dat de fpuwing onder het gebruik van de gezegde middelen' blyft aanhouden, is het ten faoogften noodzaakt

lyk,

Sluiten