Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 787

die tot een eigen kenmerk een moeijelyke ademhaaling heeft; de lyders zyn zeer benaauwd, zelfs zomtyds tot flikkens toe, en konnen dikwyls niet dan met opene mond en neusgaten ademhaalen, waar by veeltyds eene opzwellinge des aangezigts , 't blaauw worden der lippen , het uitpuilen der oogen en meer kwaade toevallen plaats hebben.

Men verdeelt haar gewoonlyk in eene vogtige en drooge.

Zy is altyd gevaarlyk en meestal ongeneeslyk, vertoonende zig meesttyds 's avonds het ergfte, wanneer ze de warmte van 't bed gevoelen.

De keuken levert weinige middelen op ter verligting van deeze ziekte, 't volgende kan zonder hinder worden in 't werk gefield:

ïjc. Hydromell. \iv. Sp. AniCi ivj. Croc. opt. pulv. Bj. Nitri puri Zj. Meilis comm. %j. M.

Waarvan naar gelegenheid een lepel vol kan worden gegeeven; of men kan 's avonds een pilletje Laud. opiau van één grein geeven , of eenige druppels Laud.jiquid., en vervolgens een der voorfchriften by de oliban. en crocus opgegeeven.

Dee-

Sluiten