Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7po W. FOLKERSMA, GENEES-

IfU is niet ondienftig ditmog in agt te neemen, dat de lyders van de maagkramp ontheeven, nog «énigen tyd mee het gebruik van bittere dingen, nk calmits, oranje-fchil of eenige andere bittere af' trekfefe, by een ieder onder de naam van elixir genoeg bekend, moeten aanhouden ; terwyl het nogthans niet ondienftig is , de kina met citroenof oranje-fchil, met ftaalvylfel en rhabarber op wyn getrokken , aan zwakken te geeven.

§. XXXIII.

3.3 m . ow irjorra TfnTirjbont;! ,. , .

Bloedbraaken.

Uit de volgende tekenen onderfeheid men eene Bloedbraaking (Vomitus cruentm') van eene bloedfpuwing, dat de zieken, voor dat de braaking begint, altyd eene hevige zamentrekking omtrent de hartkuil gewaar worden, te gelyk met eene zwaarte en fpanning onder de valfche ribben, en meesttyds in de.linkerzyde, by den omtrek van de milt, of omtrent de lever in de regterzyde. De braaking daar zynde, ontdekt men geene hoest, gelyk in de bloedfpuwing, maar wel eene drukking, weging en zwaarte iu de maag; 't bloed is zwart, geronnen en volmaakt aderlyk , daar het in de ^oedfpuwing, helder, rood en fchuimend is, en .een volkomen flagaderlyk bloed.

Deeze ziekte is doorgaans niet zo gevaarlyk als 't bloedfpuwen, maar word van tissot jnet 3sH regt

Sluiten