Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. üit KELDERen KEUKEN. 793

dat de pyn eerst ftomp en niet langduurende is, dat ze van tyd tot tyd heviger word, met verlies van den eetlust, waar by fpanningen, oprispingen eh zeer dikwyls braakingen, maar de afgang blyft ópgeflopt; dat de navel zeer fterk word ingetrokken , met groote vermageringen en verzwakkingen Verzeld, zo dat 'er niet zelden eene verlamming der bovenfte ledenmaaten op volgt. Zie verder, over de natuur deezer ziekte, de Werkjes van de Heeren grashuis en tronchin.

Ik zal derhalven kortelyk zien, in hoe verre de middelen, die men in de keuken en kelder vindt, toereikende zyn.

Het eerfte derhalven is, om de maag en darmen door rhabarber met falpeter en pruimen • gelei te zuiveren, zie derzelver voorfchriften; of door een clysteer uit melk, oly , zout en honing; waarna men een afkookfel geeft van gerst, pruimen, zuikerei en dergelyke; zyn deeze niet vermogende genoeg, dan zyn 'er in de keuken geene die voldoen, fchoon het ongemak zig door deeze dikwerf laat beteugelen.

Zo de ziekte naar deeze luistert, en 't lighaam behoorlyk ontlast is , dan geeft men een verfterkend en ftuiptrekking weerftaand middel, als 't volgende:

9=. Puk. Cort. Aurant. Sj. Succin. 5@.

XIII. de ei» Eee S*

Sluiten