Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

794 W. FOLKERSMA, GENEES-

Sapon. Eenet. q. f. F. Pilula gr. iij.

Driemaal 'sdaags drie te neemen; zo zy niet voldoen , moet men vermogender kiezen, die in de keuken niet gevonden worden.

Blyft de afgang nog hard en kogelvormig, dan moet men de verzagtendfte middelen gelyk 't best is gebruiken; indien de zieken vet verdraagen konnen, zomtyds op een dag vier of vyf oneen lyn-oly geeven, of veel olyven-oly, havergort met melk en veel boter. Men leest, dat de Bergwerkers zig alleen met fpek geneezen.

Zo deeze ziekte van gistende dranken voortkomt , dan geeft men een gewoon ontlastmiddel, volgens 't voorfchrift by de Gumm. Arabicum opgegeeven; waar na men zig tot de Apotheek moet wenden.

§. XXXV.

Over den Buikloop.

Ik vooronderftel, dat 't bykans een ieder bekend is, wat de Buikloop (Diarrhoea) is, zo dat ik geene omfchryvinge van dezelve doen zal. Het zy dan alleen genoeg, dat men weete het meest eene grasfeerende ziekte te zyn , die dikwerf heilzaam en dikwerf gevaarlyk is; weshalven ik onderzoeken zal, in hoe verre men met de middelen

uit

Sluiten