Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

796 W. FOLKERSMA, GENEES-

geefc men een afkookfel van kina met wat Arabifche gom , en eenige druppen Laud. liq. Sydenh.; veelen ftillen dikwyls den buikloop alleen door het gebruik van bockweitenbry , met wat kaneel of foely vermengd, zommigen door wat nootemuscaat op een befchuit gegeeten.

Men moet nogthans omtrent het gebiuik der floppende middelen omzigtig zyn , wel agt geevende op de oorzaak van den buikloop.

Aangaande de toevallen , die door het te fchielyk ftillen van den buikloop mogten worden veroorzaakt, is het veiligst den raad van eenen kundigen te zoeken ; dewyl men geene voldoende middelen in de keuken heeft, hoewel de reeds opgenoemde meestal voldoende zyn, konnende nogthans, tegens de opzwellingen van den onderbuik, de kruis, en-munt in een aftrekfel veilig worden gebruikt.

§. xxxvi.

Roodeloop.

Onder de heerfchende ziekten, welke niet zelden eene flagting onder de menfchen te weege brengen, is eene van de gevaarlykfte de Roodeloop (Dyfenteria), eene ziekte, die dikwerf door haare woede een Stad, Dorp of eene Republiek van een menigte volk berooft : getuigen daar van zyn de byzondere epidemie», door voornaame mannen befchreeven.

Men

Sluiten