Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o4 W. FOLKERSMA, GENEES-

gezonderd het hoofd, aan, of het halve lighaam, of het een of ander deel alleen.

De oorzaak is voornamentlyk eene belette doorftraahng, het zy van wat oorzaak die afhange.

De geneezing is meestal langduurig, en veelal onmogelyk; weshalven ik beproeven zal, in hoe verre de middelen, die men in de keuken vindt, toereikende zyn.

Wanneer men lammigheden waarneemt , veroorzaakt door ophooping van eene taaije flym m de long: in dit geval geeft men alleenlyk verdunnende en losmaakende middelen , uit gerst Arabifche gom en honing • azyn , of eene likking uit honing, dooijer van een ey en vlierfap ; 0f van Arabifche gom, honing en olyven-oly; op dat daar door de opragcheling bevorderd worde, en men befpeurt zeer dikwyls dat iemand op deeze wyze herfleld wordt.

By anderen neemt men zeer dikwyls eene volbloedigheid waar, zulks befpeurende is het noodzakelyk dat men eene aderlaating doe, daarna hen geeve een afkookfel van gerst, tamarinde met falpeter, honing-azyn of aalbezien-geley gemengd; en zo de buik verllopt is, kan men 'er wat rha> barbcr onder doen , of wat crem. tart.- deezen niet voldoende, is het dienftig dat men de Apotheek ter hulpe neeme, konnende intusfchen de wryvingen met water en azyn , of met wat jenever en water, worden in 't werk gefteld, of alleen

met

Sluiten