Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 805

met eene flanelle lap; hier meede niets vorderende, is het dienftig dat men vermogender kieze, welke in keukens niet gevonden worden.

Nogthans wanneer 'er geene volbloedigheid plaats heeft, maar de verlamming uit eene taaije en koude flym geboren word, dan is het dienftig dat men eene verfchillende geneezingswyze kieze, ten welken einde men meerdere doordringende geneesmiddelen in 't werk kan ftellen.

Het is dan in de eerfte plaats noodig, dat men fterkere purgeermiddelen geeve , dog men heeft geene vermogende genoeg in de keuken en kelder, die men verpligt is ergens elders van daan te ontbieden; egter kan men de wryvingen met wolle lappen, doordrongen met de rook van wierook en barnrteen, in 't werk ftellen , als mede kan men met vrugt de oly van terpentyn , de brandewyn, jenever, het vet van fommige dieren dikwerf met vrugt gebruiken. Ik heb dikwyls verlammingen geneezen, door 't aangedaane deel te laaten likken van een jongen hond.

Egter dient men aan te merken, dat men onderwylen den lyder verfterkende middelen, uit de kina , ftaal, orangefchil en diergelyke , toereike, hoewel hier in de keuken te kort fchiet, dus men zig verpligt vindt de Apotheek te hulpe te hebben.

5. XXXIX<

Sluiten