Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 807

voorfchrift; of crem. tart., falpeter en rhabarber; of men zette een clysteer van zout, melk en honing; of appliceere een zetpil uit Spaanfche zeep, honing en zout; of deeze pillen:

j^. Sapon. Venet. Pulv. rhei aa 3/. Mell. q. f. M. F. Pilula.

Om 's morgens en 's avondss telkens vyf te neemen; heeft 'er eene volbloedigheid plaats, men doe veilig eene aderlaating. Op deeze wyze worden zeer dikwyls ligte ftuiptrekkingen overwonnen.

Blyft ze egter aanhouden , dan geeve men een afkookfel uit cichoreum, fcorzonera en an* deren, volgens derzelver voorfchriften; men zette eenige koppen, of men »ftoove 't deel met warm water en Spaanfche zeep, aan de voeten legge men zuurdeeg , hier by is het baden van 'c aangedaane deel niet ondienftig ; voldoen deeze egter niet , dan moet men zich tot de Apotheek wenden. v

De ftuiptrekking, uit eene hevige en fchielyke ontlasting gebooren, vereischt verfterkende geneesmiddelen , welke in ftaat zyn het evenwigt der beweeginge daar te ftellen, 't ftaal en de kina zyn in dit geval zeer dienftig, 't zy in fubftantie genoomen of op wyn getrokken; zomtyds is her,

dien-

Sluiten