Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8io W. FOLKERSMA, GENEES-

aanvallen verzagt en geenen onverligt , aan de beftiering met andere middelen overgelaaten.

Verder konde ik meestal met de middelen uit kelder en keuken niet komen, maar vond my genoodzaakt anderen uit de Apotheek te moeten kiezen.

Anderen zyn my voorgekoomen , waar in ik niets vorderde met de keukenmiddelen , waar van de meeste ongeneezen zyn gebleeven, uitgezonderd een, terwyl ook in dit geval de ziekte door de gezegde middelen niet kon worden overwonnen.

Twee heb ik 'er gehad, daar de oorzaak deezer ziekte eene opltopping der maandftonden was; waar van de eene, na eene gedaane aderlaating en buikzuiverend middel, door behulp van een poeder uit anys-zaad, oranje - fchil, vylfel van ftaal en zuiker geneezen is, doch de andere, wegens hardnekkigheid om te gehoorzaamen, ongeneezen is gebleeven.

By anderen heb ik, om dat 'er een zwak zenuwgeftel plaats hadde, veel dienst gehad van de kina en ftaal op wyn getrokken , zomtyds met bydoening van wat kaneel ; verder kan men nazien de voortreffelyke Verhandelingen van den Hoogleeraar boerhaave de Morbis Nervorumf en tissot over de Vallende Ziekte.

-v • " •"• 3Ju*w vjyf> .nsjlnhb Atemaa 1 ' '' ' • '-'.'f . 3 ïT>byi snv t aïyw

§. XLi

Sluiten