Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 813

geelzugt aan, 't aanhoudend gebruik van kennipzaad (Semen Cannabis) ; zie Genees-, Heel. > Artzeny- en Vroedkundig Magazyn , H. Deel, HL Stuk.

Dit nogthans hebbe men aan te merken, dat in geval de geelzugt uit eene voorhanden zynde galftoffe, in de eerfte wegen ontftaat, men met vrugt de ipecacuanha en rhabarber gebruiken kan. In ligte gevallen kan men zig meestal met de meermaalen aangeweezene redden, doch in verouderde fchieten de zulken te kort.

§. XLII.

Over de Scheurbuik.

De Scheurbuik (Scorbutus) is eene algemeene volksziekte, door eugalenus, en na hem door veele anderen, zeer wel befchreeven.

Eene ziekte, die veelal op fchepen, in legers, en vogtige plaatfen is heerfchende; en overvalt niet zelden hen, die genoodzaakt zyn flegt voedfel te gebruiken, of die zig gewennen, om veel oud fpek en meelfpyzen te nuttigen.

Eene verminderde veerkragt en flapheid der vaste deelen, en bedorvene vogten, is den zodaanigen eigen.

De eigenaartige kenmerken deezer ziekte zyn: eene toeneemende zwakte en geneigdheid tot zitten of leggen, ontwaakende, eene magteloosheid Fff 3 en

Sluiten