Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si4 . W. FOLKERSMA, GENEES-

en pyn der leden , als of ze geflagen zyn, een bleek of aardkleurig aangezigt, gezwollene lippen, bloederig en gezwollen tandvleesch ; en in de ergfte foorten, een zwaar en zeer Hinkende adem, donkerroode en zwartagtige vlekken , opzwellingen der voeten , en zomtyds onpynlyke en ftinkende zweeren.

Zy is eene langduurige en veelal gevaarlyke ziekte, en vereischt ter behandeling een byzondere oplettendheid , doende zig in twee zoorten verdeelen , namentlyk in eene heete en in eene koude.

Het is door de gunftige fchikking der Natuur, dat men tegen deeze overal heerfchende ziekte geneesmiddelen vindt, die ten allen tyde gebruikt konnen worden; ik zal kortelyk zien, in hoe verre men de vereischte middelen uit kelder en keuken hekomen kan , ter onderbrenging deezer lastige ziekte.

In het eerfte geval zyn alle verhittende middelen fchadelyk, om dat 'er eene hitte en dorst plaats heeft, weshalven de zagte, verkoelende en ontlastende moeten gebruikt worden: als een afkookfel tót gerst, pruimen, zuuring, fcorzonera, falade en dergelyken, volgens derzelver voorfchriften, by welken wat fap van berberisfen, limoenen, met wat falpeter konnen gevoegd worden.

Alles wat zuur is, is voordeelig, en niet minder zyn de rype en gekookte tuin vrugten, en detr

zei-

Sluiten