Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i6 W. FOLKERSMA, GENEES-

voortkruipend bederf gekend word , dan worden ftcrkere geneesmiddelen vereischt; 't volgende kan voldoende zyn:

Raphan. Rustic. \j. Cochlear. m. ij. Calam. ar om. ^8. Cerevis. tenuis tèij. F. Cerev. Medicat.

Om 'er zomtyds een kommetje vol van te neemen; konnende, wanneer 'er aanmerkelyke vlekken en zweeren plaats hebben, wat vitriool-geest 'er onder vermengd worden.

De verdere behandeling vereischt de raad van een kundigen , waar over de Verhandeling van den Heere j. lind, Middelen ter bewaaring der gezondheid op Oorlogfchepen , kan worden nagezien.

§. XLIII.

Over de Schurft.

By ieder is de Schurft (Scabies) bekend, als een zeer onaanzienlyk huidgebrek, van eene aanfteekende, jeukende en brandende natuur, weshalven ik maar alleen kortelyk zal tragten aan te toonen: in hoe verre men dezelve met middelen, die in keuken en kelder gevonden worden, geneezen kan.

't Is dan in de eerfle plaats noodzaakelyk, dat

men

Sluiten