Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

820 W. FOLKERSMA, GENEES-

Gebeurt het egter, hoewel zelden, dat ze deezen wederftreeft, dan is het noodig dat men de raad van een kundigen zoeke , terwyl men geene voldoende middelen genoeg in de keuken en keiders heeft. In ligtere gevallen heb ik nogthans het gebruik van koud water voldoende bevonden, 't zelve 's morgens nugteren te laaten drinken.

$• XLV. Over de Venus - ziekten. Van deeze allerverfoeijelykfte ziekte, die veelal uit eene vuile vermenging gebooren word, zal ik niet veel zeggen, vergenoegende my maar alleenlyk met te zeggen, dat de verfchillende bereidingen van kwik, by de meesten bekend, hoofdzaakelyk derzelver uitroeijing bevorderen.

§. XLVI.

Over de Ziekten der Vrouwen.

Verwagt niet van my, dat ik in het breede over de Ziekten der Vrouwen zal handelen, terwyl dit ftuk tot de Vroedkunde voornamentlyk betrekking heeft; ik zal alleen maar aan wyzen, in hoe verre men met de middelen uit keuken en kelder de noodige hulp kan toebrengen, in overkoomende ongemakken der Vrouwen.

Ik verftaa hoofdzaakelyk door de ongemakken der vrouwen , die , welke de gehuwden overkoomen.

Dee-

Sluiten