Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 821

Deeze ziekten der vrouwen, zyn of ftaande de zwangerheid, of na dezelve, of buiten dezelve. Egter zal ik eerst kortelyk over de maandftonden, en den witte-vloed (menfes & fluor albus), handelen.

De maandftonden (menfes), zyn maandelykfche ontlastingen van bloed , aan de huwbaaren eigen, en de maagden worden gezegd aan dezelve te zukkelen, wanneer zy te overvloedig of opgeftopt zyn.

De verhinderde vloed, of de geheele opftopping derzeive, hangt van verfchillende oorzaaken af, zommigen van eene volbloedigheid , anderen van een verminderde veerkragt, of andere kwaade gefteldheid.

In 't eerfte geval word dezelve door eene aderlaating , en 't gebruik van een afkookfel uit graswortel, tamarinde en rhabarber veelal bevorderd, of alleen door een poeder uit crem. tart. en falpeter.

Na in 't tweede geval, den buik door wat rhabarber en crem. tart. te hebben gezuiverd, geeft men veelal, met eene gelukkige uitkomst, de kina met ftaalvylfel en rhabarber vereenigd.

In de overige gevallen komen de byzondere verfterkende middelen te pas, gelyk de voorfchriften, by de cort. aurantior., fem. carui, cumini en ümatura martis opgegeeven.

j. .; ... . .v-.vyo Jiö <i--< -Naat

Sluiten