Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U2 W. FOLKERSMA, GENEES-

.■•Naar deeze niec willende luisteren, is het noodig dat men de raad van eenen kundigen zoeke. • De al te fterke vloed hangt mede van verfchil. Me oorzaaken af, of van eene volbloedigheid ol van de fcherpte der vogten, of anderen, srifc 't eerfte geval zyn de aderlaating en verdunnende middelen dienftig, mla het tweede en derde, zyn de zagte zamentrekkende middelen, uit de aluin, kina en crem tart. noodzaakelyker; nogthans is het nodig dat men een kundigen raadpleege. , Een ander ongemak, de vrouwen eigen, is de wue-vloed (fluor albus), eene aanhoudende vloeijing van eene kleeverige, flymige en wateragtige vogtigheid uit de vrouwelyke deelen ; deeze vloed is of goed- of kwaadaardg, goedaartig noemt mm denzelven, wanneer de ftoffe van eene witte Vaeur m, kleeverig en zonder de minfte fcherp* m kwaadaartig, wanneer ze miskleurig, waterag«g, en fcherp is.

De witte-vloed, heeft meestal eene ontaarting der vogten tot haare naaste oorzaak, 't welk voornaamentlyk uit den Hinkenden adem, verboren eetlust, hartkloppingen , benaauwdheden en wangedaante des lighaams, gekend word. - Zy is eene lastige, langduurige, en niet zeer geeaarJyke ziekte.

In den beginne geeft men een buikzuiveTend middel, uit crem. tart. met rhabarber; doch

hier

Sluiten