Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 82? §. XLVII.

Over de Ziekten der Kinderen.

Indien ik alle de ziekten der kinderen wilde befchryven, zoude ik bykans geen einde vinden; de Hoogleeraar rosen van rosenstein heeft dit ftuk zeer uitmuntend al voor my gedaan.

Ik zal flegts met den vinger aanwyzen , welke middelen uit kelder en keuken, in voorkoomende ziekten der kinderen, konnen worden aangewend.

Stuiptrekkingen, Buikpynen ,Miskleurde afgang, Buikloopen,de Engelfche ziekte, zyn wel de voornaamfte.

Meestal zyn de ftuiptrekkingen toevallen van de buikpynen , wormen en buikloop ; waarom men zeer naauwkeurig hebbe na te fpooren, uit wat oorzaak dezelve voortkoomen. Het is zeker dat de ftuiptrekkingen meestal uit eene fcherpte, zig in de eerfte wegen ophoudende , gebooren worden , 't zy dezelve door een zuurgeworden zog, of iets anders worden voortgebragt.

Indien deeze hun oorfprong vcrfchuldigd zyn aan een in de eerfte wegen zuur of goor geworden zog , dan is het noodzaakelyk dat men de eerfte wegen zuivere , door wat fyroop van rhabarber; doch zo de afgang miskleurig is, 't zy groen, gefpikkeld, of wit, dan menge men 'er wat kryt onder, of men kan een weinigje kryt Ggg 2 on-

Sluiten