Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 829

«

deeze wyze, dat men zelden andere middelen noodig heefr.

Een kind word gezegd aan de Engelfche ziekte (rachitis) te zukkelen , wanneer bet zeer zwak blyft, met dikke of dubbelde geleedingen, dik. ken buik , en kromme beenen. Met deeze ziekte konnen de kinderen zeer lang omzukkelen , en het is niet vreemd dat dikwyls een mismaaktheid van haar te rugge blyft.

Het is dan ten hoogden noodzaakelyk, dat men," de zindelykheid en het drooghouden van zodaanigen, naauwkeurig in agt neemt; en dat alle vogtigheid worde vermyd : daaglyks geeft men aan de kinders 't fontein - water, waarin een weinig zuivere potasch gefmolten is; of poeder van oesterfchelpen, reeds aangepreezen, of 't ftaalvylzel op Rhynfche-wyn getrokken. Het is dikwyls noodig-dat men den buik van zodaanig een kind door wat fyroop van rhabarber, of door het volgende zoeke te ontlasten:

l£. Sapon. Venet. Bj. Rhei Elect. Bij. Sacch. alb. Zij. M.

Waarvan om de drie uur een half vingerhoed vol kan worden gegeeven. By 't gebruik deezer middelen is het niet ondienftig, dat men de gezwolGgg 3 le-

Sluiten