Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 837

met koude puisten of vorst-builen (perniones) aan handen , voeten , vingers en teenen; deeze moet men, gelyk j. van der haar zeer wel heeft opgemerkt, niet altyd verdry ven, om dat ze veelal een natuurlyk gebrek zyn van inwendige oorzaaken afhangelyk; zyn zy het niet, dan moet men in den beginne het aangedaane deel met koud water of fneeuw wry ven, en naderhand eenig zagt vet aanleggen , tevens alle heete aanlegfels vermyden.

Tegens het ontftooken gezwel des tandvleesch (parulis) , kan men een gorgeldrank van vlierbloemen met honing - azyn beproeven, of een af. kookfel van vygen in melk , of een half doorgefneedene vyg tegens 't tandvleesch leggen.

De ontfteeking der borften, ballen, voorhuid en roeden-hoofd, moeten dooreen Heelkundigen behandelt worden.

De Vyt (Panaritium') , eene zeer pynlyke en kwaadaartige ontfteeking van de einden der vingeren , vereischt dikwyls eene aderlaating op den arm aan dezelfde zyde, op den vinger legt men eene pap van witte brood en melk gemaakt, of men baad den vinger in verflapte wyngeest of melk; zo ze tot verettering overgaat , moet de etter door eene ruime infnyding ontlast worden, en de wond door eene ettermaakende zalf geneezen worden.

Over

Sluiten