Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

838 W. F OLKERSMA , GENEES-

Over de Etter ■ gezwellen.

De Etter-gezwellen CTumores purulenti), vereifchen in den beginne den aanleg van pappen, uic lynkoek met onder de asch gebradene uijen in water gemengd, of de gortpap met honing gemengd ; voldoen deeze niet tot rypmaaking, dan moet men eenen Heelkundigen raad pleegen.

Niet minder is de beftiering van een Heelkundigen noodig in de nederzetting van etter, etterborst, verftervingen , 't zy vogtige of drooge; fchoon hier tegen de kina met campher, in- en uitwendig, met vrugt kan worden gebruikt.

Het zelfde moet'omtrent het knoest- en kreeftgezwel worden aangemerkt.

Omtrent de krop-klier-gezwellen , is aan te merken, dat derzelver geneezing bevorderd moet worden door in- en uitwendige middelen.

Inwendig konnen deeze pillen van veel dienst zyn:

Rhei elect. Zj. Extr. Cichorei Zij. Sap. Venet. Ziij. Pulv. Cort. Aurant. q. f. M. F. Pilula gr. tij.

Om alle drie uuren drie te neemen; als meede is het gebruik van 't zelfter-water niet af te keuren. Uitwendig legt men een pleister van hars, wasch

en

Sluiten