Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

840 W. FOLKERS MA , GENEES-

De overige gezwellen vereifchen dezelve geneezing , fchoon in de waterzugt der gewrigten de drop van koud water, en 't gebruik der mineraale wateren, zeer voordeelig is.

De bloed • gezwellen vereifchen een oordeelkundig verftand.

Om dacde beurs-gezwellen meesttyds niet dan door het mes konnen worden weggenoomen, is het veiligst over dezelven een Heelmeester te raadpleegen ; egter kan in zommige deezer gezwellen de oplosfing beproefd worden.

De vleesch-gezwellen laaten bykans geene andere geneezing toe dan de wegneeming, weshalven men eenen Heelmeester over dezelven hebbe te raadpleegen; hoewel egter het uitwasch van 't tandvleesch, wanneer 't hangende is, zeer dikwyls door eene daagelykfche aanraaking van een mengfel uit honing met den geest van zee - zout, geneezen wordt: naamentlyk men neeme honing een once, en geest van zee-zout twintig of dertig druppen.

$• IV.

Over de Breuken.

De Breuken (Hernia) verdeelt men gemeenlyk in waare en onwaare.

De waare breuken onderfeheid men door byzondere benaamingen, naar het inhoudende ingewand, en naar derzelver aanneemende plaats; ten

op-

Sluiten